martakson.se

Vem är jag då?

Svaret är enkelt: Ingen särskild. En gammal enstöring och ganska nybliven invalid. Var bl.a. intresserad av geocaching och modellflyg, men så föll klubban den 5 oktober 2017. På några millisekunder tog stroken ifrån mig det mesta. Från att ha kunnat vandra i terräng blev jag en stapplande stackare som med nöd och näppe klarar att hämta in posten.

Har också alltid varit intresserad av elektronik och amatörradio. Det har jag till en del kunnat fortsätta med, men allting tar förbaskat mycket längre tid. Stenhanden på min vänstra arm duger med nöd och näppe till att hålla en tenntråd för lödning. Även skrivandet går sakta och jag får stirra på tangenterna istället för skärmen medan friskhanden slaxar som en lärkvinge över tangenterna.

Programmering har jag kunnat fortsätta med ungefär som tidigare. Nu när övrigt blivit svårare/omöjligt får detta mera tid. Två program för Linux är på gång och kommer snart att fiinas tillgängliga här. Freeware givetvis. En terminal för BM's DMR-nätverk med betoning på enkelhet och en text editor enligt gammalt snitt. Kommer att finnas för både PC och förhoppningsvis även Raspberry Pi.