martakson.se

Förslag att införa en "group hang time"

Alla som lyssnar på, eller deltar i, samtal på BrandMeister DMR network och har mer än en statisk talgrupp uppsatt för sin hotspot har oundvikligen varit med om när nätverket plötsligt hoppat över till en helt annan talgrupp. Orsaken till detta är att mastern omedelbart växlar när där är ett avbrott i sändningen och samtidigt pågår trafik i en annan uppsat talgrupp.

Detta förhållande anser jag i all vänlighet är helt oacceptabelt. Särskilt som det kan, sannolikt mycket enkelt, åtgärdas genom en ändring i masterns programvara. Förändringen är att helt enkelt hålla kvar kopplingen till en talgrupp några sekunder efter trafiken i den upphört, inna överkoppling till annan talgrupp sker.

Tillägget av denna funktion är helt kompatibelt med det nuvarande systemet med dynamiska talgrupper och ett kommando för att ta bort dem. Detta är ett bra system för de som vill ropa i de olika grupperna. " Group hang time" är för de som fill lyssna. Det kommer att fungera som gamla tiders scanners som stannade ett ögonblick när brusspärren stängt innan den sökte vidare bland kanalerna.

För att omedelbart växla till annan talgrupp, klicka PTT precis som för att idag öppna upp en dynamisk talgrupp.

Om vi är tillräckligt många som önskar en förändring i riktning mot det om föreslås här så kommer det att förverkligas. Utvecklarna av BrandMeister gör ett storartat arbete, men där är alltid plats åt förbättringar. Om något i riktning av vad som föresls här är vad Du vill ha, låt utvecklarna få veta det så de kan ta det under övervägande. Den nuvarande lösningen för växling av talgrupper är helt enkelt helt otillfredsställande.

Allt på denna sida får helt fritt användas/förändras i syfte att nå en förbättring


Här nedan finns ett grafiskt förtydligande. Talgruppernas nummer är för enkelhets skull ersatta med färger. (Blanda inte samman med color code, det är helt irrelevant i detta sammanhang)


Idag

Imorgon?


Trafik pågår i orange talgrupp, allt ok. Trafik pågår i orange talgrupp, allt ok.


Ny trafik dyker upp i blå talgrupp, fortfarande ok. Ingen störning. Ny trafik dyker upp i blå talgrupp, fortfarande ok. Ingen störning.


Talaren i orange talgrupp släpper PTT. Ojdå! Med nuvarande system hoppar nätverket omedelbart över till blå talgrupp. Förslaget är att införa en kort fördröjning här. Med denna nya funktion på plats stannar nätverket kvar några sekunder på den tysta talgruppen.


Nästa talare i orange grupp trycker in PTT. Med det gamla systemet har nätverket nu bytt till blå grupp och förstör samtalet. Nästa talare i orange grupp trycker in PTT. Med det nya förslaget står nätverket fortfarande kvar på orange talgrupp och samtalet kan fortsätta ostört.